altaner

Dialog om Altaner i højhuse

Åbne eller lukkede altaner?

Der er flere forslag i spil om hvordan altanerne skal se ud.

Hvordan synes DU vores altanløsning skal se ud?

Log ind for at kommentere
  1. Det er jo interessant at kende de aktuelle mål på blandt andet højden af brystningen, og højden på den væg der kan være ind mod lejligheden. Selv kan jeg se fordele både med åbne og lukkede altaner. Mit valg ville være en lukket altan med fuldhøjde glas, hvor der ind mod lejligheden var bibeholdt en lavere væg end de 90 cm. der er i dag. Den kunne være helt nede på alt mellem 60 til 75 cm. Så ville glasfladen og dermed lysindfaldet også blive større.

Har du en idé? Eller et spørgsmål?

Opret nyt forslag