base

Højhusenes baser

Hvad sker der med højhusenes stue – og kælderetager?

Højhusenes kælder- og stueetager udgør den base eller fod, husene står på. I dag er der ingen forskel på etagerne fra stuen til 15. etage. GrønBy Strand udstyrer højhusenes stueetage med en omgivende base af glas. Ideen er at skabe en mere åben og venlig adgang til højhusene.

Der er tænkt på flere funktioner til de nye arealer bag glas. Foyerer med siddepladser. Aktivitetslokaler til beboerne. Bedre adgangsforhold og mere attraktive facader til erhvervslejemål, fx læger. Der laves huller ned til kælderniveauet, for at trække lys ned til især p-kældrene. Der er i nogle højhuse skabt rum med dobbelt højde, dvs. kælder + stueetage.

De endelige funktioner for de enkelte højhuse er endnu ikke fastlagt, og skal bestemmes af afdelinger ud fra nuværende og påtænkte funktioner.

I kælderniveau bliver der sandsynligvis flyttet rundt på en række funktioner, men det ligger fast, at der fortsat er kælderrum og cykelparkering til beboerne.

Emner: base, Højhuse

base
Relaterede artikler: