om-sitet

Renovering af Brøndby Strand Parkerne

Fra toppunktet af industraliseret byggeri i Danmark, over byggeskandaler og boligsociale problemer til GrønBy Strand

De første lejligheder i Brøndby Strand Parkerne (BSP) var klar til indflytning i 1970. BSP var kendt for et meget karakteristisk udtryk, der forstærkedes af, at de første fotos blev taget før det grønne voksede op (Sune: foto ?).

Det gik stærkt, når man byggede industrielt. Man afprøvede nye metoder, og der skete fejl. I BSP.) blev fejlene her til ”byggeskadeskandaler”.  Fejlene blev rettet, men problemerne var ikke slut. Der var udlejningsproblemer, og i midten af 90’erne blev BSP en del af Byudvalgsarbejdet – en samlet indsats til forbedring af de almene byggerier – især dem fra 70’erne. Der kom penge til en boligsocial indsats, og til renovering af byggerierne. BSP har været igennem tre delvise, gode renoveringer (HP1, HP2, HP3)

I 2013 besluttede de syv boligafdelinger i BSP at søge Landsbyggefonden (LBF) om penge til en afsluttende renovering – en helhedsplan. LBF var velvillig, og første milepæl i HP4 blev udskrivelsen af en arkitektkonkurrence om renoveringen. Anden milepæl kom i sommeren 2014 med kåringen af Team DOMUS forslag, GrønBy Strand som vinder. Tredje milepæl kommer når Team DOMUS afleverer deres ”designmanual” til GrønBy Strand projektet. Det sker i september måned, hvorefter beboerne stemmer om renoveringen, og ansøgninger sendes til kommunalbestyrelsen og LBF.

Emner: Generelt, Højhuse, Lavhuse

om-sitet
Relaterede artikler: